Hoặc bằng
Trang chủ

Tài khoản

Tài khoản

Thay đổi số điện thoại bảo vệ tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://id.zing.vn/, nhấn vào mục "Bảo vệ tài khoản":

Bước 2: Nhấn nút Cập nhật tại mục "Số điện thoại bảo vệ tài khoản":

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin và nhấn nút "Đồng ý":

Bước 4: Hệ thống gửi link xác nhận về việc thay đổi số điện thoại bảo vệ tài khoản qua email. Vì vậy, bạn vui lòng truy cập email và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất việc thay đổi:

Bước 5: Nhắn tin xác nhận theo đúng chỉ dẫn trên màn hình. Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi thành công từ hệ thống, nhấn nút "Hoàn thành":

 

Lưu ý

Phí mỗi tin nhắn là 500 đồng.

 

 

Đánh giá

Hướng dẫn trên có hữu ích đối với Anh/Chị không?       Có   Không